REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ‘TAKO-KLIMBUD sp. z o.o.

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.utadka.pl. Sklep prowadzony jest przez:
TAKO-KLIMBUD sp. z o.o., ul. Małej Łąki 10/51, 02-793 Warszawa, tel.: 600 004683, e-mail: tako-klimbud@o2.pl., działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS 130930, o numerze NIP 5240304647, o numerze REGON 010152541, kapitał zakładowy 52.000,00 PLN, wpłacony w całości.

Rachunek Bankowy:
94 1500 1865 1211 2000 3514 0000
BANK ZACHODNI WBK S.A.
KOD SWIFT: WBKPPLPP
69 ODDZIAŁ W WARSZAWIE
AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
02-797 WARSZAWA

2. Przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez Sklep są towary według aktualnej oferty umieszczonej pod adresem www.utadka.pl, w zakładce sklep internetowy.(ew. zakupy on-line, w zależności od konfiguracji strony).

3. Sklep prowadzony jest pod nazwą handlową:
‘u Tadka’ Footballshop Polska
CENTRUM HANDLOWE ‘LAND’
Ul. Wałbrzyska 11 lok 194B
02-739WARSZAWA

E-mail: sklep@utadka.pl
Tel.: (+48) 600 004683

4. Dokonywanie zakupów w Sklepie możliwe jest jedynie po zaakceptowaniu warunków niniejszego regulaminu i podaniu danych użytkownika umożliwiających realizację zamówienia i dostawę zamówionego towaru.
5. Podane w Sklepie ceny towarów są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
6. Towary znajdujące się w Sklepie są wolne od wad, zaś w przypadku sprzedaży towarów używanych informacja dotycząca ewentualnych wad jest umieszczana w karcie produktu. Dokładny opis towaru zostanie przedstawiony Klientowi w postaci e-mail lub telefonicznie.

§2 Składanie zamówień
1. Zamówienie składa się poprzez zaznaczenie produktu, dodanie produktu do koszyka i akceptację zamówienia poprzez aktywację ikony „zamawiam”.
2. Po aktywacji funkcji zamówienia, Kupujący wypełnia formularz, w którym podaje swoje dane osobowe, w tym dane teleadresowe umożliwiające kontakt z Kupującym (imię, nazwisko, firma, nr telefonu, adres e-mail), adres dostawy, formę płatności.
3. Zarejestrowanie danych, umożliwia dokonywanie kolejnych zakupów bez konieczności ponownego podawania tych danych. W takim wypadku dostawy będą realizowane na adres wskazany w koncie użytkownika. Założenie konta użytkownika umożliwia także śledzenie statusu realizacji zamówienia.
4. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę przez cały rok.
5. Zamówienia co do których nie podano kompletnych danych w formularzu zamówienia nie będą rozpatrywane.

§3 Realizacja zamówienia
1. Dowodem przyjęcia zamówienia do realizacji jest wysłanie przez Sklep potwierdzenia zamówienia na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wystąpienia problemów technicznych możliwe jest telefoniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
2. Wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia na wskazany adres e-mail lub potwierdzenie telefoniczne uważane jest za początek realizacji zamówienia.
3. Zamówienia złożone w dni powszednie do godziny 13.00 realizowane będą tego samego dnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13.00, w soboty, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy realizowane będą następnego dnia roboczego.
4. Zamówione towary dostarczane będą, w zależności od wyboru przez Kupującego Pocztą Polską, przesyłką kurierską, przesyłką za pobraniem, lub mogą być odebrane przez Kupującego osobiście pod adresem wskazanym w pkt. 2.

5. Dostawa zamówionych towarów dokonana zostanie w terminie:
- 2-3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku dostawy przesyłką kurierską;
- w przypadku wybrania jako sposobu płatności przedpłaty, terminy powyższe liczy się od dnia wpływu środków na rachunek bankowy podany w formularzu zamówienia.
6. Termin dostawy w przypadku towarów odbieranych osobiście jest indywidualnie uzgadniany pomiędzy Sklepem i Kupującym.
7. Sklep powiadomi Kupującego o wszelkich zdarzeniach, które po przyjęciu zamówienia mogłyby uniemożliwić częściowo lub całkowicie realizację złożonego zamówienia.
8. Sklep wystawia fakturę VAT na zakupiony towar po zaznaczeniu chęci otrzymania faktury w formularzu zamówienia. W przeciwnym razie wystawiony zostanie paragon fiskalny.
9. Jeżeli w ciągu 3 dni, od daty potwierdzenia zamówienia złożonego w sklepie, wpłata za zamówienie/-a nie zostanie zaksięgowana na koncie, zamówienie automatycznie zostaje anulowane.

§4 Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5 Gwarancje
1. Produkty firmy Schutt:
- Kaski i pady: 2 lata, z wyłączeniem wkładek. Gwarancja na wkładki upływa po 6 miesiącach od daty zakupu.
- Spodnie: 1 rok
2. Produkty firmy Xenith:
- 1 rok gwarancji na wszystkie produkty
3. Produkty firmy Riddell, Cutters, Rawlings
- 1 rok gwarnacji
4. Buty do futbolu amerykańskiego firm: Nike, Under Armour, Adidas, Reebok, Warrior, New Balance
- 3 miesięczna gwarancja

§6 Reklamacje
1. W przypadku wystąpienia wad towarów Kupującemu przysługują uprawienia:
- wynikające z rękojmi określone w kodeksie cywilnym w przypadku gdy Kupującym jest przedsiębiorca i zakup dokonywany jest w ramach prowadzonej działalności (zaznaczenie opcji „faktura VAT” jest równoznaczne z oświadczeniem, iż towar jest kupowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej);
- wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego w przypadku gdy Kupującym jest konsument;
- Konsument ma możliwość do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący zobowiązany jest zgłosić reklamację na adres e-mail sklep@utadka.pl wraz z dokładnym opisem wady i po potwierdzeniu przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia przesłać wadliwy egzemplarz towaru na adres Sklepu ‘u Tadka’. Sklep może wskazać inny adres dostawy wadliwego towaru w celu dokonania sprawdzenia towaru przez współpracujące ze Sklepem podmioty na terenie całego kraju. Wysyłany towar musi zostać zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie lub uszkodzenie w transporcie.
3. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru bez podania przyczyny składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar nie posiadający śladów używania, w oryginalnym opakowaniu na swój koszt nie później niż w ciągu 5 dni roboczych. Wpłacona przez Kupującego cena zostanie zwrócona po zwrotnym otrzymaniu towaru.

§7 Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:
a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
f) dostarczania prasy,
g) usług w zakresie gier hazardowych.

§8 Ochrona prywatności
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia albo ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.
4. Administratorem bazy danych osobowych jest firma Tako-Klimbud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
5. Kontakt z Administratorem: biuro@utadka.pl lub Tako-Klimbud Sp. z o.o., ul. Małej Łąki 10/51, 02-793 Warszawa
6. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia i/lub realizacji obowiązków wynikających z tytułu reklamacji i/lub gwarancji
7. Przysługuje Państwu wniesienie skargi do organu nadzoru tj. do Głównego Inspektora Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Państwa dane osobowe są udostępniane firmom transportowym w celu doręczenia zamówionego towaru, dystrybutorom i/lub producentom towarów jakie znajdują się w ofercie sklepu w celach realizacji obowiązków wynikających z tytułu reklamacji i/lub gwarancji, firmie księgowej.
9. Firma nie przekazuje danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
10. Nie przetwarzamy danych automatycznie i nie prowadzimy żadnego profilowania

§9 Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.


Produkt dodany do porównania